8.30–11.00

Propojené přednáškové sály – číslo 002 a 003

8.30–9.30 – Registrace účastníků konference

9.30–9.40 – Oficiální zahájení konference

9.40–10.20 – Vlastimil Poláček (Microsoft) a Martin Répal (Microsoft)Od pyramid v Gize po sociální sítě

10.20–11.00 – Roman Slivka (IBM) – Budoucnost projektového řízení = integrace + leadership

11.00–11.30

Coffee break

12.30–13.30

Oběd

16:00-16:30

Coffee break

Posterová prezentace studentských projektů v předsálí

16:30-17:30

Propojené přednáškové sály – číslo 002 a 003

Panelová diskuze s pozvanými osobnostmi

Posterová prezentace studentských projektů v předsálí

17:30-18:00

Volno

Posterová prezentace studentských projektů v předsálí

19:00-24:00

Společenský večer

Změna programu vyhrazena

8:00 - 9:00

Registrace a ranní káva

9:00-10:20

Propojené přednáškové sály – číslo 002 a 003

9.00–9.40 – Petr Pouchlý  (Court of Moravia) – Gamifikace v projektech

9.40–10.20 – Petr Řeháček (CGS) – P4 Management a PMO

10:20-10:45

Coffee break

12:15-13:15

Oběd

14:45-15:00

Propojené přednáškové sály – číslo 002 a 003

Ukončení konference a rozloučení

15:00-16:00

Závěrečný coffee break

Změna programu vyhrazena