Přeskočit na obsah
Konec menu

OpenSpace tržiště (přednáška)

ZDE ZADEJTE ZPĚTNOU VAZBU

Open Space (respektive Open Space Technology) vyvinul v osmdesátých letech Harrison Owen na základě poznatku, že pauzy na kávu a další neformální setkání jsou vlastně nejproduktivnějšími částmi formálních porad a setkání.

Celá myšlenka je založena na sebeorganizaci skupiny lidí, jednom pravidlu a čtyřech principech. Dané jediné pravidlo je „Law of two feet“, aneb „zákon dvou nohou“. Smysl spočívá v tom, že každý přebírá zodpovědnost za to, kde zrovna je. Takže pokud se octnete ve skupince, kde vám diskuze (prezentace, rozhovor) nic nepřináší a zároveň ničím nepřispíváte, tak prostě jdete jinam, kde to (snad 😉) bude jiné.

V tomto jediném pravidlu spočívá kouzlo Open Space. Prostě jste jen u toho, co vás nějakým způsobem zajímá, ryze dobrovolně. Více se o Open Space dozvíte zde.

V této části otevřeme prostor pro Vás! Máte nějaké téma, které byste chtěli přinést a diskutovat s ostatními? Přijďte, představte jej a zaplňte tak prostor druhého dne!

ZDE ZADEJTE ZPĚTNOU VAZBU

Vystupující

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

Průvodce agilním světem, nastavením organziací, projektovým řízením i vedením týmů. Ředitel PM Consulting s.r.o.

V současné době se zabývá především hybridními přístupy, agilitou v organizacích (SCRUM, SAFe, LeSS), Managementem 3.0 a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení nebo agilních přístupů.

Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s.r.o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty a produkty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001, agilním přístupům pak od roku 2014 a od roku 2020 zkoumá možnosti hybridních přístupů.

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.

Je také procertifikovaný skrz naskrz: