Vlastimil Poláček

Senior konzultant a PM / inzagi

Vlastimil Poláček pracuje ve společnosti inzagi, s.r.o. zaměřené na implementace nástrojů pro projektové řízení. Více než dvacet let působí v oblasti projektového řízení. Má dlouholeté zkušenosti z konzultační podpory a implementace systémů pro řízení projektů a portfolií ve firmách z oborů jako jsou telekomunikace, bankovnictví, automobilový průmysl i ve veřejné správě. Je absolventem Elektrotechnické a Podnikatelské fakulty VUT v Brně. Zajímá se o inovační management a nové technologie.

Přednášky

Green Project Management

V době digitální transformace, průmyslu 4.0, zavádění nových technologií a postupů, jako by se vytrácela témata udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Na globální oteplování už jsme si tak nějak zvykli. Ale je to jen zdání z médií. Tlak zákonodárců na snižování emisí, odpadů a udržitelný rozvoj se promítají do regulací, které mají zásadní dopad i na práci projektových manažerů. Projekty již nejsou vnímány jako izolované aktivity bez závislosti na strategii a prostředí, ve kterém se organizace pohybují. Existují nástroje a metodiky pro začlenění udržitelnosti do projektového řízení. Kompetence v této oblasti jsou u projektových manažerů stále více vyžadovány. Ať už chcete získat profesní konkurenční výhodu nebo si uvědomujete svoji společenskou zodpovědnost, těšíme se na vás na workshopu Green Project Management.

Středa 15. 5. v 11:30 - 12:25 HOD. Posluchárna 109