Přeskočit na obsah
Konec menu

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

Průvodce agilním světem, nastavením organziací, projektovým řízením i vedením týmů. Ředitel PM Consulting s.r.o. Procertifikovaný skrz naskrz:

V současné době se zabývá především agilitou v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení, včetně Agile.

Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001, agilním přístupům pak od roku 2014.

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „5 kroků k úspěšnému projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.

Přednášky

Úvod do SAFe

Seznamte se s podstatou, výhodami i omezeními nejpoužívanějšího rámce pro škálovaný agile – Scaled Agile Framework.

  • Získáte základní znalosti o rámci SAFe a možnostech, které nabízí.
  • Seznámíte se s principy, na kterých je SAFe založen, jak má koncipované role i jak vlastně souvisí s nastavením zbytku organizace.
  • Zcela určitě Vám budou vyvráceny některé mýty a pověry, které o tomto rámci kolují.
  • V závěru akce bude prostor na Vaše dotazy a diskuzi.
Úterý 17. 5. v 16:00 - 18:00 HOD. Přednáškový sál

Systémový pohled na (agilní) organizaci

V každé organziaci jsou řešeny různé typy záležitostí a aktivit. Když se tedy na organizaci podíváme jako na systém, celek, tak (s respektem např. i ke CYNEFIN modelu) uvidíme několik základních proudů toku hodnoty organizací (viz Lean). Je jasné, že všichni máme tendenci se na věci dívat optikou našeho úhlu pohledu (JÁ a mé záležitosti). Pro dobře fungující systém je ale potřeba i pohled na celek (MY). Jak fungujeme jako systém? Jak můžeme systém optimalizovat?

Podíváme se spolu na organizaci, kde spolu fungují různé způsoby práce (agilní, prediktivní) a zkusíme jim dát společný smysl. A možná najdeme i možný způsob koexistence agilních týmů a projektových manažerů v jedné organizaci… jen asi trošku jinak, než jsme zvyklí :).

 

Středa 18. 5. v 09:40 - 10:00 HOD. Přednáškový sál

Delegování & empowerment pro byznys agilitu

Chcete mít proaktivní, sebevědomý a efektivní tým? Třeba i sebeorganizovaný? Pak je třeba jej to naučit a postupně zvyšovat stupeň empowermentu (zmocnění).

Vedoucí pracovníci firem a organizací se na jedné straně velmi často obávají delegovat rozhodovací pravomoci, zatímco členové týmů se na straně druhé bojí rozhodovat sami (a tím převzít odpovědnost). Vedení pak má pocit, že jsou jejich lidé pasivní a neudělají nic, co se jim neřekne. Lidé v týmech zas mají pocity, že nic nemohou a vše musí být schváleno vedením. Takže se dostáváme do začarovaného kruhu.

Vysvětlíme si, proč tomu tak je a ukážeme vám, jak přejít z modelu vůdce-následovníka (leader – follower) na kulturu vůdce-vůdce (leader – leader).

Proč? Protože pokud chceme mít zmocněné (empowered) týmy a jednotlivce, nezbytný základ byznys agility, je vyvážený způsob delegování tou správnou cestou.

Jak? Vyzkoušíme si nástroje z dílny Management 3.0 určené právě pro tyto účely. Zahrajeme si Delegation poker a osvojíme si Delegation board.

 

Středa 18. 5. v 11:30 - 12:20 HOD. Učebna 210

OpenSpace tržiště

Workshop pro OpenSpace.

Přijďte se svým tématem na přednášku či workshop, hru nebo diskuzi. Budete mít 1 minutu na představení svého téma, které pak bude zařazeno do zítřejšího OpenSpace. neváhejte, počet OpenSpace míst a časů je omezen!

Co je to Open Space a jak to bude ve Zlíně probíhat zjistíte zde.

Středa 18. 5. v 17:05 - 17:30 HOD. Přednáškový sál

Talkshow

Diskuze v talkshow formátu.

Středa 18. 5. v 16:20 - 17:05 HOD. Přednáškový sál