Jan Doležal

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

Certifikovaný projektový manažer IPMA ® Level B, PMI® Project Management Professional a SCRUM Alliance CSPO – Certified SCRUM Product Owner.

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.

Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Je ředitelem, trenérem a poradcem ve společnosti PM Consulting s.r.o. Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „5 kroků k úspěšnému projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.

Přednášky

Seřaďte se!

Zvládnete umění sebeorganziace a komunikace ve skupině? Naše hra prověří vaše schopnosti a přinese Vám poznatky pro lepší koordinaci a komunikaci v rámci týmu.

Středa 23. 5. v 11:30 - 12:25 HOD. Učebna 210

Líný lektor – schopný žák aneb „Jak (se) učit efektivně?“

Opakované pročítání podkladů, biflování se a obdobné „prověřené“ způsoby, jak se něco naučit (nebo někoho něco naučit) jsou těmi nejméně efektivními způsoby jako dosáhnout požadovaného výsledku. Které jsou ty efektivní? Jak na to, aby se znalosti udržely a přešly ve stabilní dovednosti? Co používat a jak postupovat, když chceme někoho něco opravdu naučit?

Středa 23. 5. v 15:50 - 16:20 HOD. Přednáškový sál

Panelová diskuze

Panelová diskuze s pozvanými osobnostmi. Pozvání přijali:

  • Zuzi Šochová
  • Roman Slivka
  • Radek Gajdušek
  • Vlastimil Poláček

Moderuje Jan Doležal.

Středa 23. 5. v 17:00 - 18:00 HOD. Přednáškový sál