Přeskočit na obsah
Konec menu

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

Průvodce agilním světem, nastavením organziací, projektovým řízením i vedením týmů. Ředitel PM Consulting s.r.o.

V současné době se zabývá především hybridními přístupy, agilitou v organizacích (SCRUM, SAFe, LeSS), Managementem 3.0 a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení nebo agilních přístupů.

Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s.r.o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty a produkty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001, agilním přístupům pak od roku 2014 a od roku 2020 zkoumá možnosti hybridních přístupů.

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.

Je také procertifikovaný skrz naskrz:

Přednášky

OKRs_

Provází Jan Doležal.

Čtvrtek 25. 5. v 11:10 - 12:00 HOD. Učebna 210

lego4scrum (workshop)

Přijďte si zažít agilní vývoj na vlastní kůži! Ukážeme vám zkrácenou verzi tréninku lego4scrum od PM Consulting, který je standardně na celý den. Zažijete cestu od vize produktu až k realizaci několika sprintů.

Úterý 23. 5. v 14:00 - 18:00 HOD. Učebna 304

OpenSpace tržiště (přednáška)

Open Space (respektive Open Space Technology) vyvinul v osmdesátých letech Harrison Owen na základě poznatku, že pauzy na kávu a další neformální setkání jsou vlastně nejproduktivnějšími částmi formálních porad a setkání.

Celá myšlenka je založena na sebeorganizaci skupiny lidí, jednom pravidlu a čtyřech principech. Dané jediné pravidlo je „Law of two feet“, aneb „zákon dvou nohou“. Smysl spočívá v tom, že každý přebírá zodpovědnost za to, kde zrovna je. Takže pokud se octnete ve skupince, kde vám diskuze (prezentace, rozhovor) nic nepřináší a zároveň ničím nepřispíváte, tak prostě jdete jinam, kde to (snad 😉) bude jiné.

V tomto jediném pravidlu spočívá kouzlo Open Space. Prostě jste jen u toho, co vás nějakým způsobem zajímá, ryze dobrovolně. Více se o Open Space dozvíte zde.

V této části otevřeme prostor pro Vás! Máte nějaké téma, které byste chtěli přinést a diskutovat s ostatními? Přijďte, představte jej a zaplňte tak prostor druhého dne!

Středa 24. 5. v 16:20 - 16:40 HOD. Přednáškový sál

Storymapping prakticky (workshop)

Storymapping? Snad všichni ho známe nebo jsme o něm slyšeli, ale… opravdu ho umíme využít tak, aby to dávalo smysl?
Zkušenost a úroveň znalostí PM s storymappingem se mohou lišit a závisí na řadě faktorů. Nicméně, obecně platí, že čím více zkušeností a znalostí PM, PO a další se storymappingem mají, tím lépe mohou tuto techniku používat a využít její potenciál. Pokud máte dobré porozumění tomu, jak storymapping funguje a jak ho správně používat, můžete vytvořit ucelený a srozumitelný plán pro vývoj produktu, který bude plně odpovídat potřebám zákazníků.
A přesně to si na workshopu ukážeme a Vy vyzkoušíte!
Středa 24. 5. v 11:30 - 12:20 HOD. Učebna 210

Hybridní přístupy (přednáška)

Ne vždy je možné (z různých důvodů) použít jeden konkrétní rámec. Ale stále více je potřeba být adaptivní, agilní na úrovni týmu i organizace. Jaké jsou tedy možnosti a zkušenosti s kombinováním různých přístupů a prvků, agilních a prediktivních?

Ukážeme si organizace a prostředí, kde se agilita snoubí s prediktivními přístupy. Ať už je to kvůli kontextu, aktuálnímu projektu či produktu nebo z jiných důvodů. Vysvětlíme si, jak mohou různé prvky koexistovat, a zkušenosti, dobré i špatné, s takovým nastavením. Vše na základě osobních zkušeností v rámci praxe konzultanta.

Středa 24. 5. v 09:40 - 10:00 HOD. Přednáškový sál