Peter Sochna

Next level consulting / konzultant, kouč

Zástanca myšlienky:  Na väčšinu problémov existujú jednoduché riešenia, ktoré sú zrozumiteľné a rýchlo aplikovateľné a preto úspešné a ľuďmi obľúbené.

Už 15 rokov sa venuje školeniam, poradenstvu a koučingu ako v oblasti projektového riadenia tak aj procesného riadenia a change manažmentu.

V súvislosti s tým pomáha manažérom a lídrom rozvíjať sa aj v oblasti soft skills, či už komunikácie, leadershipu, konflikt manažmentu, time manažmentu a pod.

Jeho oblasťou záujmu sú nové poznatky výskumu v oblasti neurovedy a tzv. serious gaming.

Aktuálne sa venuje téme work-life balance a family manažment.

Pôsobí v spoločnosti next level consulting a tiež ako predseda výboru Spoločnosti pre projektové riadenie na Slovensku. Spravuje portál www.projektovymanazment.sk

Snaží sa balancovať pracovný a súkromný život a mať dostatok času na rodinu, hobby a fyzický, psychický a duchovný rozvoj.

Přednášky

Řečník zatím nemá žádnou přednášku.