Památník Tomáše Bati – prohlídka vzletu i prostoty neobyčejné stavby

Tento netradiční výlet směřuje k budově, která byla na konci loňského roku opravena. Je úžasná. Pojďte se na ni podívat spolu s námi a s průvodcem.

Památník Tomáše Bati je architektonickou ikonou, která svým významem výrazně překračuje hranice České republiky. Byl vytvořen ve zcela ojedinělých historických souvislostech prudkého rozvoje moderního Zlína jako výrobně-sociálně-kulturně-civilizačního fenoménu. Památník pomyslně završil urbanistickou strukturu města budovanou Tomášem Baťou a F. L. Gahurou od poloviny 20. let. Památník však vznikl jako záznam události do značné míry protikladné ke zlínské dynamice: náhlé úmrtí Tomáše Bati při letecké havárii znamenalo okamžik zastavení a silné emoce, kterou František Lýdie Gahura promítl do konceptu této mimořádné stavby. Ta je současně manifestem moderní architektury i rozpracováním nadčasových kompozičních vztahů architektury klasické.

Na workshop se mohou přihlašovat pouze registrovaní účastníci. Máte-li již účet, přihlaste se.

Vystupující

Jana Válková

Památník Tomáše Bati

Památník Tomáše Bati
nám. T. G. Masaryka 2570
760 01 Zlín

vedoucí: Mgr. Jana Válková