Přeskočit na obsah
Konec menu

Delegování & empowerment pro byznys agilitu

Chcete mít proaktivní, sebevědomý a efektivní tým? Třeba i sebeorganizovaný? Pak je třeba jej to naučit a postupně zvyšovat stupeň empowermentu (zmocnění).

Vedoucí pracovníci firem a organizací se na jedné straně velmi často obávají delegovat rozhodovací pravomoci, zatímco členové týmů se na straně druhé bojí rozhodovat sami (a tím převzít odpovědnost). Vedení pak má pocit, že jsou jejich lidé pasivní a neudělají nic, co se jim neřekne. Lidé v týmech zas mají pocity, že nic nemohou a vše musí být schváleno vedením. Takže se dostáváme do začarovaného kruhu.

Vysvětlíme si, proč tomu tak je a ukážeme vám, jak přejít z modelu vůdce-následovníka (leader – follower) na kulturu vůdce-vůdce (leader – leader).

Proč? Protože pokud chceme mít zmocněné (empowered) týmy a jednotlivce, nezbytný základ byznys agility, je vyvážený způsob delegování tou správnou cestou.

Jak? Vyzkoušíme si nástroje z dílny Management 3.0 určené právě pro tyto účely. Zahrajeme si Delegation poker a osvojíme si Delegation board.

 

Přihlašování na workshopy bude spuštěno 1. 4. 2021.

Vystupující

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

PM expert, agilista, game designer. Ředitel PM Consulting s.r.o. Certifikovaný SCRUM Master a Product owner (Scrum Alliance CSM a CSPO),  IPMA ® Level B, PMI® PMP, licencovaný facilitárot Management 3.0.

V současné době se zabývá především agilitou v organizacích, agilními transformacemi a vývojem simulačních her sloužících pro trénink projektového řízení v tradičním  i agilním pojetí.

Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika). Nyní je ředitelem, trenérem a poradcem ve společnosti PM Consulting s.r.o.

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „5 kroků k úspěšnému projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.