Zuzana „Zuzi“ Šochová

Freelancer / Agile & Enterprise Coach; Certified Scrum Trainer

Zuzana „Zuzi“ Šochová pracuje jako Agilní kouč, trenér Agilních metod a Certifikovaný Scrum trenér (Certified Scrum Trainer) s více než patnáctiletou zkušeností z IT oblasti. S Agilním přístupen a Scrumem se poprvé seznámila v roce 2005, kdy se podílela na zavádění Agilních metod v USA. Od té doby vedla Agilní a Scrum transformace v mnoha společnostech a týmech po celém světě.

Jako Certifikovaný Scrum trenér (CST – Certified Scrum Trainer) s certifikací od americké Scrum Alliance proškolila již několik tisíc ScrumMasterů, Product Ownerů a Agilních leaderů po celém světě. Věří, že s pomocí dobrého Agilního leadershipu firmy dokážou vybudovat spokojenější prostředí a dosáhnout úspěchu.

Je autorkou knihy The Great Scrum Master: #ScrumMasterWay (Addison-Wesley Signature Series (Cohn)) publikované v USA a spoluautorkou knihy Agilní metody řízení projektů (Computer Press) publikované v ČR.

Je členkou Board of Directors americké Scrum Alliance.

Spoluzaložila neziskovou organizaci Agilní Asociace, která sdružuje českou Agilní komunitu a je organizátorkou pravidelné konference Agile Prague.
Pravidelně přednáší na zahraničních konferencích věnovaných Agilním metodám a modernímu řízení a leadershipu.

Reference:
http://sochova.com
http://agile-scrum.com
http://greatscrummaster.com/
http://agileprague.com
http://scrumalliance.org

Přednášky

Agilní Leadership

Svět se stává globální a komplexní a přináší nové výzvy jak organizovat firmy, motivovat týmy a zaměstnance a zůstat konkurenceschopný a inovativní. Změny nelze realizovat jen v „business“ části, ale ruku v ruce musíme budovat nový Leadership, aneb i řízení musí reflektovat nutné změny. Jednou z odpovědí je budování Agilního Leadershipu a růstu Agilních Leaderů. Jak se liší tradiční manažer od Agilního leadera? Co musí umět? Výborní Agilní Leadeři jsou schopni zvládat komplexitu moderního světa. Dnešní svět není předvídatelný, proto klasické metody řízení, které pochází z tradičního světa, v něm selhávají. Očekávají totiž konzistentní predikovatelné chování. Takový byl svět někdy do roku 1970, než přišla globalizace a internet.

Agilní Leadership je o porozumění toho, co se v tomto dynamicky se měnícím světě děje. Jak k němu má leader přistupovat, jak ho má chápat, jak ho může ovlivnit a směřovat, ale také jak ho ve firmě zavádět a budovat. Pojďme se podívat, jaké role by měl Agilní leader ovládat a jaké vlastnosti by měl mít.

Středa 23. 5. v 10:20 - 11:00 HOD. Přednáškový sál

Panelová diskuze

Panelová diskuze s pozvanými osobnostmi. Pozvání přijali:

  • Zuzi Šochová
  • Roman Slivka
  • Radek Gajdušek
  • Vlastimil Poláček

Moderuje Jan Doležal.

Středa 23. 5. v 17:00 - 18:00 HOD. Přednáškový sál