Radovan Šalitroš

T-Systems / PM

Projektový manažér v spoločnosti T-Systems a líder organizácie IPMA Young Crew Slovakia.
Je absolventom Technickej fakulty, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Svoje vzdelanie si rozšíril štúdiom MBA programu organizovaného University of St. Francis Chicago. Profesnú kariéru začínal ako IT konzultant pre jeden z najvačších bankových domov na Slovensku a v Českej republike.
Momentálne sa venuje rozvoju organizácie IPMA Young Crew Slovakia, ktorá zastrešuje niekoľko aktivít ako sú: vzdélavanie študentov Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako aj Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vytváranie partnerstiev s organizáciami venujúcim sa vzdelávaniu ako aj podpore komunít. Jednou z aktivít ktorej sa aktívne venuje je zdieľanie skúseností pomocou platformy Projekty 21.storočia a organizovaním seminárov/ workshopov na tému projektového manažmentu, oblasti soft skillov a komnikácie.

Je členom Management Boardu SPPR (spoločnosti pre projektové riadenie), kde zodpovedá za región Východného Slovenska.
Je spoluautorom aplikácie EFFY, ktorá sa zameriava na zlepšovanie finančnej gramotnosti detí a mládeže.

Přednášky

Rozvoj mladých PM na Slovensku

Young Crew je iniciatívou IPMA, ktorá je zameraná na rozvoj budúcich lídrov. Predstavuje medzinárodnú sieť mladých nadšencov pre projektové riadenie a osobný rozvoj. Je to platforma pre mladých profesionálnych projektových manažérov a študentov do 35 rokov, ktorí radi rozvíjajú svoje schopnosti a neustále hľadajú možnosti učiť sa od najlepších.

Naša misia je poukázať na nové trendy v projektovom riadení a ponúkať možnosti vyskúšať si nástroje projektového manažmentu v praxi pre všetkých záujemcov o projektové riadenie a osobný rozvoj.

Naším cieľom je metodicky a riadene rozvíjať odborné schopnosti členov IPMA Young Crew Slovakia a záujemcov o projektové riadenie prostredníctvom otvárania štrukturovaných odborných diskusií s tématikou projektového manažmentu, organizovaním odborných stretnutí a networkingových podujatí.

Středa 15. 5. v 13:30 - 14:25 HOD. Posluchárna 108