Přeskočit na obsah
Konec menu

Radmila Outlá

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR / ředitelka odboru projektového řízení

Radka je zakladatelkou projektové kanceláře Ministerstva pro místní rozvoj. Řídí jednu z nejúspěšnějších projektových kanceláří ve státní správě. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2008. Metodika projektového řízení ministerstva vychází z principů IPMA a NSK, je vstupním dokumentem a vzorem pro ostatní tvořené Metodiky ve státní správě. Pro svou práci vytváří vlastní elektronický nástroj na řízení projektů a zakázek – ELIT MMR. Založila Akademii veřejného investování a vede celý projekt AVI. Tým projektové kanceláře MMR jen v roce 2019 řídil 50 projektů v celkové hodnotě 5,7 miliardy Kč. Kromě toho je aktivní lektorkou a principy projektového řízení vnáší do každodenní praxe ve státní správě.

Přednášky

Databázový systém MMR ELIT

Pro svou práci projektového manažera potřebujeme podporu i v oblasti IT. Proto vedení projektové kanceláře MMR již 5 let aktivně tvoří a staví databázový systém s názvem ELIT MMR. ELIT je výrazným pomocníkem při evidenci veškerých projektů a veřejných nákupů MMR spolu s nastavením jednoduchého workflow potřebného pro řídicí kontrolu. Zároveň v sobě odráží procesní kroky stanovené Metodikou projektového řízení MMR tak, aby byla propojena povinná kontrolní činnost s procesem schvalování projektů a zakázek a interními postupy organizace. Představíme vám náš ELIT a ukážeme, jak úspěšné je spojení úředníka a programátora, když najdou společnou řeč a budují společné dílo.

Středa 13. 5. v 11:30 - 12:20 HOD. Posluchárna 128

Projektové řízení ve státní správě

Seznamte se se vznikem a dalším možným rozvojem projektového řízení ve státní správě a nositelem těchto avantgardních myšlenek, zaměstnanci projektových kanceláří ve státní správě. Víte, jak vznikají projektové kanceláře a  jaké projekty řídíme? Co vše musí projektový manažer ve státní správě respektovat, jaké předpisy a legislativu, aby úspěšně uřídil projekt; V čem nás limitují a v čem nám pomáhají strukturální fondy EU, a jak lze realizovat projekt, aniž byste byli sankcionováni za pochybení ve veřejné zakázce?  Může být  projektový manažer ve státní správě agilní? Společně si vytvoříme obrázek projektového manažera ve státní správě.

Čtvrtek 19. 5. v 11:10 - 12:00 HOD. Přednáškový sál

Databázový systém MMR ELIT

Bude upřesněno.

Středa 18. 5. v 13:30 - 14:20 HOD. Posluchárna 109