Přeskočit na obsah
Konec menu

Martin Kazík

FMK UTB Zlín / vedoucí Komunikační agentury

Martin Kazík vede předmět Komunikační agentura na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, kde působí jako Lektor a doktorand. V rámci projektové výuky předmětu Komunikační agentura zkráceně KOMAG studenti všech oborů fakulty dohromady realizují různé sociálně kulturní akce.  Martin pomáhá studentům vybudovat jejich projekty od prvotních návrhů až po finální realizaci, a do těchto procesů aplikuje metody Design Thinking, které jsou předmětem jeho připravované disertační práce. Mezioborové týmy studentů a připravované projekty reflektující současnou poptávku po kulturních akcích, k aplikaci metod Design Thinking přímo vybízejí. V rámci výuky KOMAGu jsou studentské týmy vedeny k co největší samostatnosti v přípravě a realizaci svých projektů, Martin se svým týmem však pečlivě dohlíží a supervisují veškeré postupy studentů a poskytují jim potřebný mentoring.

Přednášky

Studentské projekty (přednáška)

Na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně klademe více než kde jinde důraz na začlenění našich studentů do reálné praxe.

Díky předmětu Komunikační agentura (KOMAG) mají studenti možnost již během svého vysokoškolského studia uplatnit manažerské dovednosti a schopnosti týmové spolupráce napříč všemi obory, které fakulta nabízí. Každoročně pod křídly předmětu KOMAG vzniká okolo 6 projektů, které v rámci spolupráce 11 uměleckých ateliérů a Ústavu marketingových komunikací obohacují kulturní život ve Zlíně.

Díky atelieru Arts Management připravujeme všestranné manažery v oblasti organizace a řízení projektů umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, v umění a designu, v komerčním i nekomerčním sektoru. Přinášíme studentům možnost zapojit se do mezinárodních i lokálních projektů a aplikovat nabité teoretické znalosti do praxe.

Komunikační agentura – živé studentské projekty

Galerie G18 – Arts Management

Projekty neziskových organizací 

Můžete také spolupracovat s naší fakultou. Link na spolupráci je zde.

Středa 24. 5. v 13:30 - 14:20 HOD. Učebna 210