Martin Gerlašinský

Home Credit / PM

Projektový manažér v oblasti IT a financií (EmbedIT, Home Credit) so skúsenosťami ako z tradičného tak i agilného vývoja z korporátneho prostredia, malej spoločnosti a startupovej komunity. Ocitol sa v pozícii objednávateľa i dodávateľa IT riešenia. V rámci akademickej – teoretickej sféry absolvoval certifikácie a kurzy v rade metodík (DSDM-AgilePM; IPMA; PRINCE2; PMI PMP). Venoval sa aj vlastnému výskumu v praxi, aplikácie metodík tradičných a agilných, ich kombinácií pre dosiahnutie synergického efektu.

Je zástancom názoru, že neexistuje zaručený  recept projektovej polievky pre každú spoločnosť, no zároveň, že projektový manažment ešte nevymrel, ale musí sa vyvíjať.

Přednášky

Dokážeme aj nemožné

Každá spoločnosť bez ohľadu na svoje zameranie je unikátna v tom ako a čím pôsobí na trhu. Existuje mnoho metodík, certifikácií, “best practice” či  zaručených postupov. Avšak len dokonalým poznaním spoločnosti, jej okolia, stakeholderov = vlastnou skúsenosťou je možné dosiahnuť tú správnu súhru a spoločný cieľ.

Tridsať minútový výlet do denníka projektového manažéra generácie Y , v ktorom Vám predstavím svoje poznatky, skúsenosti, výhry aj prehry v PM v oblasti IT a financií sformulované do osobného desatora. Možno sa budete smiať, možno plakať, no hlavne dúfam, že si každý z Vás odnesie niečo viac ako len prázdnu šálku od kávy.

Středa 15. 5. v 14:30 - 15:25 HOD. Přednáškový sál