Mário Majerčík

inzagi / senior konzultant a projektový manažer

Projektový manažer s 16ti letou praxí v řízení projektů v bankovním sektoru a pojišťovnictví. Absolvoval SPU v Nitře, obor Kvantitativní management a informatika. Pracuje ve společnosti inzagi jako senior konzultant a projektový manažer implementace systémů pro řízení projektů. V rámci týmu se věnuje vizualizaci dat a business intelligence. Mezi koníčky patří ampeologie a cyklistika. Je organizátorem www.vinarska50.sk .

Přednášky

Bimodální portfolio

Tradiční přístup k řízení portfolia již organizacím nestačí pro řízení rychlých změn. Na druhou stranu agilní přístup s sebou nese riziko ztráty zaměření na strategii. Jak skloubit tyto dva přístupy? Bimodální strategie (Gartner Group) umožňuje rychlý vývoj aplikací pro prioritní digitální transformaci a paralelně s touto linií podporuje řízení dlouhodobých projektů. To vše v jednom portfóliu a s jedním nástrojem.

Čtvrtek 16. 5. v 09:45 - 10:40 HOD. Posluchárna 109