Jiří Tonar

Projectman.cz / managing partner

Jiří Tonar je od ledna 2019 členem teamu Projectman.cz, kde se podílí na řízení dodávek kapacit projektových manažerů a business analytiků. Od roku 2001 pracoval ve společnosti Lundegaard, kde postupně vystřídal několik pozic a byl spoluodpovědný za strategické plánování a směrování společnosti v roli webového integrátora. Podílel se na realizaci celé řady rozsáhlých webových portálů a aplikací a snažil se vždy sladit zapojení různých odborností a přístupů pro úspěšné dokončení projektů.

Přednášky

Člověk vs Software

Software, který dodáváme, bude ovládat člověk a projektový manažer na to nesmí zapomenout.

Cílem workshopu je ukázat projektovým manažerům hlavní pravidla pro kvalitní UX. Na praktických ukázkách si vyzkoušíme kudy vede cesta do UX pekla a jak se jí může projektový manažer vyhnout a „ukočírovat“ UX role a sladit je s ostatními rolemi zapojenými do projektu.

  1. Něco krátce k teorii – Human Centered Design, (C)UX, Rapid Prototyping …
  2. Jaké místo má UX při vývoji SW a to s ohledem na zvolený způsob vývoje a kde vznikají nejčastěji problémy.
  3. Tři moje zlatá UX pravidla pro „neUXáky“.
  4. Prakticky si vyzkoušíme proces UX návrhu na jednoduché mobilní aplikaci.
Čtvrtek 16. 5. v 11:00 - 11:55 HOD. Posluchárna 108