Přeskočit na obsah
Konec menu

Irena Děkanovská

UTB / Vyučující

Je teoretička kultury, doktorka v oboru podniková ekonomika a management / arts management a čerstvý přírůstek v kolektivu Ateliéru arts managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Už třináct let na Katedře arts managementu FPH, VŠE v Praze studentům pomáhá realizovat projekty naplňující principy Animace kulturního dědictví, a těší se, že tuto činnost přenese i do Zlína. Na případových studiích projektů pak ukazuje principy a metody Animace kulturního dědictví.

Vyučuje také Kulturní turismus a další témata spojená s řízením kulturních organizací.

Další informace, jakož i publikace najdete v odkazu na LinkedIn.

Přednášky

Projekty oživující kulturní paměť lokalit (přednáška)

Obor věnující se oživení společenských vztahů pomocí zapojení kulturního dědictví se jmenuje Animace kulturního dědictví. Jeho historie sahá do období národně obrozeneckých hnutí prakticky v celé Evropě. V průběhu času nabýval různých cílů i používal různé metody. Mezi ty nejčastější patří sociokulturní animace, pedagogika volného času a umělecká animace. V současnosti jsou tyto principy využívány k naplňování priorit Státní kulturní politiky i kulturních priorit Evropské unie. Na příkladech nejúspěšnějších projektů, které na přání zadavatelů vymysleli a realizovali studenti oboru Arts management na FPH VŠE v Praze, se seznámíme s principy oboru.

Středa 24. 5. v 14:30 - 15:20 HOD. Učebna 304