Antonín Pavlíček

FIS, VŠE / zástupce vedoucího katedry systémové analýzy

Doktor Antonín Pavlíček  zástupce vedoucího katedry systémové analýzy FIS, VŠE, a vede informatickou sekci katedry informatiky a analytických metod na VŠO.

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze – bakalářský obor informatika (2000), pro své magisterské studium si zvolil Katedru informačního a znalostního inženýrství (Ing. 2002) a od roku 2005 nastupuje na Katedru systémové analýzy (Ph.D. 2009), kde garantuje předměty 4SA526 – New media,  4SA220 – Web 2.0 a 4SA615 Information Management. Spolu s VŠE vystudoval taé Karlovu Univerzitu, Fakultu sociálních věd. Bakalářskou práci zde obhájil v roce 2002, v roce 2004 absolvuje s červeným diplomem také magisterský cyklus v oboru „Mediální studia“. Na podzim 2005 získává za disertační práci „Anonymity on the internet and its consequences„ doktorát.

V roce 2003 získal výběrové stipendium od The Fund for American Studies, díky kterému absolvoval letní semestr na prestižní Georgetown university ve Washingtonu, DC. V rámci programu Erasmus na Loughborough University napsal pod vedením prof. Murdocka diplomovou práci „Anonymity in communication“. Během doktorského studia VŠE působil od ledna do srpna 2006 na partnerské univerzitě Instituto Technologico Autonomo de México, kde na katedře Telematiky přednášel kurz „Tópicos selectos de comunicacion“. V roce 2007 byl Vysokou školou ekonomickou vyslán na půlroční stáž do Knowledge Management Centre, Multimedia University v Kuala Lumpur. Od roku 2012 pravidelně přednáší v zahraničí – každoročně ve Slovinsku na univerzitě v Mariboru.

 

Dr. Pavlíček hovoří plynule anglicky, španělsky a rusky.

 

Odborné zaměření vyplývá z interdisciplninarity jeho vzdělání. Pohybuje se na pomezí informatiky a sociálních věd, konkrétně se orientuje problematiku Nových médií, multimédií a informační společnosti. V této oblasti vede řadu bakalářských a diplomových prací, je jmenován konzultantem doktorských disertačních prací v oblasti Social Media a Big Data. Jeho publikační činnost ve světové databázi Web of Knowledge je přístupná skrze aplikaci ResearcherID http://www.researcherid.com/rid/P-1682-2014  , případně Google Scholar https://scholar.google.cz/citations?user=FZtxWb0AAAAJ .

 

Dr. Pavlíček je v programovém výboru mezinárodní konference IDIMT, pořádá konferenci Systémové přístupy.

Přednášky

Umělá inteligence – výzvy a příležitosti

Prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší nové, dříve nepředstavitelné možnosti. Spolu s tím se ovšem otevírá i celou řadu nových výzev – od ochrany soukromí a duševního vlastnictví, přes kybernetickou bezpečnost až po otázky spjaté se vznikem a využíváním umělé inteligence. Nové technologie rychle mění způsob, jakým žijeme, učíme se a pracujeme, a to včetně oblasti Projektového managementu. Přednáška se podívá na základní charakteristicky umělé inteligence, její vývoj, praktickou využitelnost a dostane se i na etický a právní rozměr celé věci.

Středa 15. 5. v 09:50 - 10:30 HOD. Přednáškový sál