Přeskočit na obsah
Konec menu

Systémový pohled na (agilní) organizaci

V každé organziaci jsou řešeny různé typy záležitostí a aktivit. Když se tedy na organizaci podíváme jako na systém, celek, tak (s respektem např. i ke CYNEFIN modelu) uvidíme několik základních proudů toku hodnoty organizací (viz Lean). Je jasné, že všichni máme tendenci se na věci dívat optikou našeho úhlu pohledu (JÁ a mé záležitosti). Pro dobře fungující systém je ale potřeba i pohled na celek (MY). Jak fungujeme jako systém? Jak můžeme systém optimalizovat?

Podíváme se spolu na organizaci, kde spolu fungují různé způsoby práce (agilní, prediktivní) a zkusíme jim dát společný smysl. A možná najdeme i možný způsob koexistence agilních týmů a projektových manažerů v jedné organizaci… jen asi trošku jinak, než jsme zvyklí :).

 

Vystupující

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

Průvodce agilním světem, nastavením organziací, projektovým řízením i vedením týmů. Ředitel PM Consulting s.r.o. Procertifikovaný skrz naskrz:

V současné době se zabývá především agilitou v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení, včetně Agile.

Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001, agilním přístupům pak od roku 2014.

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „5 kroků k úspěšnému projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.