Přeskočit na obsah
Konec menu

Studentské projekty (přednáška)

ZDE ZADEJTE ZPĚTNOU VAZBU

Na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně klademe více než kde jinde důraz na začlenění našich studentů do reálné praxe.

Díky předmětu Komunikační agentura (KOMAG) mají studenti možnost již během svého vysokoškolského studia uplatnit manažerské dovednosti a schopnosti týmové spolupráce napříč všemi obory, které fakulta nabízí. Každoročně pod křídly předmětu KOMAG vzniká okolo 6 projektů, které v rámci spolupráce 11 uměleckých ateliérů a Ústavu marketingových komunikací obohacují kulturní život ve Zlíně.

Díky atelieru Arts Management připravujeme všestranné manažery v oblasti organizace a řízení projektů umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, v umění a designu, v komerčním i nekomerčním sektoru. Přinášíme studentům možnost zapojit se do mezinárodních i lokálních projektů a aplikovat nabité teoretické znalosti do praxe.

Komunikační agentura – živé studentské projekty

Galerie G18 – Arts Management

Projekty neziskových organizací 

Můžete také spolupracovat s naší fakultou. Link na spolupráci je zde.

ZDE ZADEJTE ZPĚTNOU VAZBU

Vystupující

Eva Gartnerová

FMK UTB Zlín / vedoucí oboru Arts Management

Eva Gartnerová je vedoucí oboru Arts Management na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se kulturními a kreativními průmysly především v oblasti audience engagement a komunikace v kulturních institucích.

Její vědecké bádání se nyní zaměřuje na oblast zapojení publika v muzeích a kulturních institucích. Působí v oblasti kulturního a kreativního průmyslu na akademické úrovni a také jako konzultantka a poradkyně v několika mezinárodních kulturních, uměleckých a rozvojových projektech. Jako Fulbright Scholar prováděla v letech 2021/2022 svůj výzkum angažovanosti publika v univerzitních muzeích v USA.

Je členkou několika mezinárodních vzdělávacích a výzkumných sítí jako ICOM, AAM, AAMG, UNIVERSEUM, ELIA, MUSEUM ASSOCIATION nebo mezinárodních projektů jako INTERcost, Visegrad Funds, ERASMUS+, Creative Europe ad. Je také členkou výboru Visitor Study Group v Londýně ve Velké Británii.

Martin Kazík

FMK UTB Zlín / vedoucí Komunikační agentury

Martin Kazík vede předmět Komunikační agentura na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, kde působí jako Lektor a doktorand. V rámci projektové výuky předmětu Komunikační agentura zkráceně KOMAG studenti všech oborů fakulty dohromady realizují různé sociálně kulturní akce.  Martin pomáhá studentům vybudovat jejich projekty od prvotních návrhů až po finální realizaci, a do těchto procesů aplikuje metody Design Thinking, které jsou předmětem jeho připravované disertační práce. Mezioborové týmy studentů a připravované projekty reflektující současnou poptávku po kulturních akcích, k aplikaci metod Design Thinking přímo vybízejí. V rámci výuky KOMAGu jsou studentské týmy vedeny k co největší samostatnosti v přípravě a realizaci svých projektů, Martin se svým týmem však pečlivě dohlíží a supervisují veškeré postupy studentů a poskytují jim potřebný mentoring.