Projektová kancelář – včera, dnes a zítra?

Má v dnešní záplavě kmenových vůdců a transformací společností na agilní řízení ještě smysl hovořit o projektové kanceláři? Autor přednášky se domnívá, že ano. Stejně tak se domnívá, že současná agilní horečka bude ještě nějakou dobu trvat a posléze dojde k postupnému ustálení v nové rovnovážné poloze, kde se bude snoubit vodopádový skelet se svalstvem agilní flexibility pro dosažení toho nejpodstatnějšího a tím je celková adaptabilita či chcete-li rychlost reakce na změny.

Jen ten kdo se umí rychle adaptovat na měnící se prostředí, může dlouhodobě přežít. A umět se přizpůsobit vyžaduje schopnost poučit se ze svých chyb, využít svého tvůrčího potenciálu a zejména pak, umět se zorientovat v masivní záplavě údajů. Těch údajů, ze kterých umělá inteligence bude v blízké budoucnosti vytvářet znalost, aniž by nám bylo zřejmé jaká data a informace v tomto procesu vznikla a jak byla vlastně využita.

Co tedy s projektovou kanceláří do budoucnosti?
Možná by její role mohla zahrnovat kompletní proces idea managementu, optimalizaci projektového portfolia, garanci jednotného přístupu k řešení obdobných projektů a celkové vyhodnocení přínosů z pohledu organizace jako celku.

Co za příležitosti nám může skýtat využití informací z procesu kreativní tvorby záměrů? Jak vybrat ty nejlepší nápady a jak je vybalancovat vůči dostupným zdrojům? Jak naložit s dostupnými informacemi z celého životního cyklu jednotlivých projektů, ať už budou řízeny libovolným způsobem? Jak nám s tím může do budoucnosti pomoci umělá inteligence a jaká by měla být role člověka?

Definitivní odpovědi na tyto otázky přednáška rozhodně nepřinese, ale určitě může posluchačům ukázat jednu z alternativ možného vývoje projektového řízení, které bude stále komplexnější a náročnější disciplínou.

Vystupující

Martin Mareček

ČEZ, a.s. / Manager of Foreign Operations Department

Martin Mareček je viceprezidentem České komory PMI pro programy, certifikovaným PMP a projektovému řízení se věnuje 20 let. Českou komoru PMI vidí především jako nekomerční nezávislou platformu pro setkávání a výměnu zkušeností mezi všemi lidmi, kteří jsou v oblasti projektového řízení aktivní nad rámec své profesní praxe a mají potřebu uskutečnění něčeho navíc. Zejména se zasazuje o vzájemnou spolupráci organizací a spolků zabývajících se otázkami řízení projektů, změn a komunikace.

V současné době pracuje ve velké energetické společnosti na pozici ředitele útvaru zahraničních majetkových účastí. Předtím založil a vedl útvar Operational Excellence podporující realizaci projektů napříč zahraničními akvizicemi. V minulosti působil v ČSA na pozici manažera projektové kanceláře, kterou spoluzaložil a v níž získal praktické zkušenosti s optimalizací a řízením projektového portfolia. Publikuje články z oblasti PPP a je spoluautorem knih Řízení portfolia projektů (2011) a Project Portfolio Management (2017).