Přeskočit na obsah
Konec menu

Hybridní přístupy

Ne vždy je možné (z různých důvodů) použít jeden konkrétní rámec. Ale stále více je potřeba být adaptivní, agilní na úrovni týmu i organizace. Jaké jsou tedy možnosti a zkušenosti s kombinováním různých přístupů a prvků, agilních a prediktivních?

Ukážeme si organizace a prostředí, kde se agilita snoubí s prediktivními přístupy. Ať už je to kvůli kontextu, aktuálnímu projektu či produktu nebo z jiných důvodů. Vysvětlíme si, jak mohou různé prvky koexistovat, a zkušenosti, dobré i špatné, s takovým nastavením. Vše na základě osobních zkušeností v rámci praxe konzultanta.

Vystupující

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

Průvodce agilním světem, nastavením organziací, projektovým řízením i vedením týmů. Ředitel PM Consulting s.r.o.

V současné době se zabývá především hybridními přístupy, agilitou v organizacích (SCRUM, SAFe, LeSS), Managementem 3.0 a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení nebo agilních přístupů.

Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s.r.o., která je dodavatelem systémů odbavování v hromadné dopravě s celosvětovou působností, kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Má zkušenosti především s projekty a produkty z IT, strojírenství, elektrotechniky, akademického i veřejnoprávního sektoru. Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001, agilním přístupům pak od roku 2014 a od roku 2020 zkoumá možnosti hybridních přístupů.

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.

Je také procertifikovaný skrz naskrz: