Excelence pro každý den – co dnešní zábavní průmysl nabízí Project Managerovi (a nejen jemu)?

Často se říká i píše, že úděl Project Managera (ale i Program či Portfolio Managera) je těžký. Když se podíváme na jeho kompetence např. z pohledu IPMA, tak dle aktuálního standardu se jedná celkem o 29 elementů odborných kompetencí. To není málo. Ač profesionalita manažerů roste, tak stále narážíme na reálné nepochopení či dokonce nepopularitu P/P/P řízení v mnoha organizacích. Jedním z důkazů jsou stále se opakující klíčové výzvy v P/P/P managementu.

Když odhlédneme do oblasti zábavního průmyslu (entertainmentu), tak rozsah potřebných kompetencí např. public speakera na TEDu či stand-upisty bude pravděpodobně výrazně odlišný, nicméně jeho popularita i úspěšnost bude nejspíše řádově vyšší. Co s tím?

Společně bychom se proto podívali na tento relativně nový aspekt (či výzvu) pro P/P/P management, kde skvělé výsledky a vztahy jsou stále velmi důležité, avšak nutně nemusí znamenat i očekávaný úspěch. Podíváme se na vybrané tuzemské i zahraniční iniciativy v oblasti entertainmentu, které otevírají dveře k excelenci a výraznému růstu motivace všech zainteresovaných stran, protože úspěšný chce přeci být každý.

Vystupující

Jiří Vízdal

Excellence in Project/Program/Portfolio Management

Příznivce minimalismu, kterýžto se od R&D posunul k PPPM praxi a své dosavadní profesní zkušenosti s oblibou shrnuje ve formě 3 čísel: 13+ let zkušeností v PPPM, 150+ odřízených projektů/programů/portfolií v celkové hodnotě 520+ mil. Kč. Především se orientuje na oblast IT zakázkového vývoje mj. v následujících vertikálách – IT, automotive, aerospace, R&D, retail, finance, pharma či energetika. Metodicky často využívá a kombinuje Agile, IPMA, PRINCE2, ITIL a mnohé další frameworky.