Dokážeme aj nemožné

Každá spoločnosť bez ohľadu na svoje zameranie je unikátna v tom ako a čím pôsobí na trhu. Existuje mnoho metodík, certifikácií, “best practice” či  zaručených postupov. Avšak len dokonalým poznaním spoločnosti, jej okolia, stakeholderov = vlastnou skúsenosťou je možné dosiahnuť tú správnu súhru a spoločný cieľ.

Tridsať minútový výlet do denníka projektového manažéra generácie Y , v ktorom Vám predstavím svoje poznatky, skúsenosti, výhry aj prehry v PM v oblasti IT a financií sformulované do osobného desatora. Možno sa budete smiať, možno plakať, no hlavne dúfam, že si každý z Vás odnesie niečo viac ako len prázdnu šálku od kávy.

Vystupující

Martin Gerlašinský

Home Credit / PM

Projektový manažér v oblasti IT a financií (EmbedIT, Home Credit) so skúsenosťami ako z tradičného tak i agilného vývoja z korporátneho prostredia, malej spoločnosti a startupovej komunity. Ocitol sa v pozícii objednávateľa i dodávateľa IT riešenia. V rámci akademickej – teoretickej sféry absolvoval certifikácie a kurzy v rade metodík (DSDM-AgilePM; IPMA; PRINCE2; PMI PMP). Venoval sa aj vlastnému výskumu v praxi, aplikácie metodík tradičných a agilných, ich kombinácií pre dosiahnutie synergického efektu.

Je zástancom názoru, že neexistuje zaručený  recept projektovej polievky pre každú spoločnosť, no zároveň, že projektový manažment ešte nevymrel, ale musí sa vyvíjať.