Přeskočit na obsah
Konec menu

Change Management – Riadenie zmien v turbulentnom prostredi (přednáška)

ZDE ZADEJTE ZPĚTNOU VAZBU

V dnešnom rýchlom obchodnom prostredí sú zmeny nevyhnutné. Organizácie sa musia prispôsobovať a vyvíjať, aby udržali krok s konkurenciou, meniacimi sa trhovými trendmi a požiadavkami zákazníkov. Zavádzanie zmien však nie je vždy jednoduché. Môže sa stretnúť s odporom, skepsou a neistotou, čo môže viesť k neúspechu.

Tu prichádza na rad správne riadenie zmien. Riadenie zmien je štruktúrovaný prístup, ktorý organizáciám umožňuje efektívne riadiť prechod zo súčasného stavu do požadovaného budúceho stavu. Zahŕňa systematické plánovanie, realizáciu a monitorovanie iniciatív v oblasti zmien s cieľom zabezpečiť, aby boli realizované včas, v rámci rozpočtu a s minimálnym narušením činnosti.

V súčasnosti je riadenie zmien dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Podnikateľské prostredie sa rýchlo vyvíja a spoločnosti musia byť agilné, aby si udržali náskok. Neschopnosť efektívne riadiť zmeny môže mať za následok stratu príjmov, zníženie produktivity, nízku morálku zamestnancov a v konečnom dôsledku aj neúspech organizácie.

V aktuálnej VUCA realite sú zmeny na dennom poriadku a iba ten, kto sa vie prispôsobiť, prežije.

Na prednáške si predstavíme princípy a základne modely Change Managementu.

ZDE ZADEJTE ZPĚTNOU VAZBU

Vystupující

Peter Sochna

Next level consulting / konzultant, kouč

Zástanca myšlienky:  Na väčšinu problémov existujú jednoduché riešenia, ktoré sú zrozumiteľné a rýchlo aplikovateľné a preto úspešné a ľuďmi obľúbené.

Už 15 rokov sa venuje školeniam, poradenstvu a koučingu ako v oblasti projektového riadenia tak aj procesného riadenia a change manažmentu.

V súvislosti s tým pomáha manažérom a lídrom rozvíjať sa aj v oblasti soft skills, či už komunikácie, leadershipu, konflikt manažmentu, time manažmentu a pod.

Jeho oblasťou záujmu sú nové poznatky výskumu v oblasti neurovedy a tzv. serious gaming.

Aktuálne sa venuje téme work-life balance a family manažment.

Pôsobí v spoločnosti next level consulting a tiež ako prezident IPMA Slovakia. Spravuje portál www.projektovymanazment.sk

Snaží sa balancovať pracovný a súkromný život a mať dostatok času na rodinu, hobby a fyzický, psychický a duchovný rozvoj.

  • IPMA certified coach and consultant
  • IPMA certified project manager
  • PRINCE2 Foundation
  • Scrum Master certified
  • ProSci Certified Change Practitioner