Jan Kopřiva

ČSOB / senior projektový manažer

V současné době pracuje jako projektový manažer ve společnosti ČSOB. Projektovému managementu se věnuje přes 9 let. Od řízení IT, kde se pohybuje již 18 let se postupně dostal k IT projektům. Podílí se na zavádění best practice projektového řízení v ČSOB a spolupracuje s KPM.

Přednášky

Jak efektivně řídit lidi na projektu a čeho se vyvarovat?

S rostoucí velikostí projektu může neúměrně vzrůstat tlak na projektového manažera. Tento tlak je možné absorbovat jen do určité míry, za kterou již hrozí zdravotní problémy, syndromy vyhoření apod. Existují oblasti, které mají výrazný vliv na to, zda si při řízení zachováme efektivitu a vnitřní klid. Projdeme je a vysvětlíme si principy, které je vhodné na ně aplikovat.

Středa 17. 5. v 11:30 - 12:25 HOD. Seminární místnost 540