Jan Doležal

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

Certifikovaný projektový manažer IPMA ® Level B, PMI® Project Management Professional a SCRUM Alliance CSPO – Certified SCRUM Product Owner.

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.

Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Je ředitelem, trenérem a poradcem ve společnosti PM Consulting s.r.o. Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „5 kroků k úspěšnému projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.

Přednášky

Seřaďte se!

Zvládnete umění sebeorganziace a komunikace ve skupině? Naše hra prověří vaše schopnosti a přinese Vám poznatky pro lepší koordinaci a komunikaci v rámci týmu.

Středa 23. 5. v 11:30 - 12:25 HOD. Učebna 0111

Od slidů k otázkám aneb „Jak (se) učit efektivně?“

Opakované pročítání podkladů, biflování se a obdobné „prověřené“ způsoby, jak se něco naučit (nebo někoho něco naučit) jsou těmi nejméně efektivními způsoby jako dosáhnout požadovaného výsledku. Které jsou ty efektivní? O tom bude tato přednáška.

Středa 23. 5. v 15:50 - 16:20 HOD. Přednáškový sál

Panelová diskuze

Panelová diskuze s pozvanými osobnostmi. Pozvání přijali:

  • Zuzi Šochová
  • Roman Slivka
  • Radek Gajdušek
  • Vlastimil Poláček

Moderuje Jan Doležal.

Středa 23. 5. v 17:00 - 18:00 HOD. Přednáškový sál