Jan Doležal

Jan Doležal

PM Consulting s.r.o. / ředitel

Certifikovaný projektový manažer IPMA ® Level B a PMI® Project Management Professional.

Zabývá se především optimalizací systému řízení projektů v organizacích a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení.

Projektovému řízení se aktivně věnuje od roku 2001. Je ředitelem, trenérem a poradcem ve společnosti PM Consulting s.r.o. Dříve působil jako specialista na volné noze, krátce jako projektový manažer ve firmě Logos, a. s., a ještě dříve působil několik let ve východočeské společnosti Mikroelektronika, s. r. o., kde zavedl projektové řízení, zastával pozici vedoucího projektové kanceláře (Senior project manager) a řídil velké mezinárodní projekty (Evropa, Jižní Amerika).

Je vedoucím autorem několika knih o projektovém řízení, např. „Projektový management“, „5 kroků k úspěšnému projektu“ nebo „Projektový management v praxi„.

Přednášky

Panelová diskuze

Panelová diskuze s pozvanými osobnostmi.

Středa 17. 5. v 17:00 - 17:45 HOD. Přednáškový sál

V jakém stavu je projekt? – 1. běh

O metodě EVM jste již jistě slyšeli. Mnozí znají i základní indexy a výpočty. Víte ale opravdu, k čemu tato metoda vlastně je a jak ji vlastně v praxi použít? Chcete si to vyzkoušet? Náš workshop vám to umožní! Jedná se o ukázku z tréninku „Pokročilé projektové řízení“, který je zaměřen na pokročilé metody a techniky PM, které jsou aplikovány v rámci role-play situací v průběhu životního cyklu projektu. Přijďte tedy ochutnat, jakým způsobem může být takovýto trénink realizován.

Středa 17. 5. v 11:30 - 12:25 HOD. Seminární místnost 549

Pořadatel

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Odborný partner

Akci podpořili