Branislav Lacko

VUT v Brně / učitel

Odbornou praxi v řízení projektů získal ve výpočetním středisku TOS KUŘIM v letech 1967 – 1990. Od roku 1991 Působí na VUT v Brně na Fakultě strojního inženýrství, kde přednáší i problematiku projektového řízení.
Zúčastňuje se referáty o projektovém řízení na různých seminářích a konferencích. Je autorem řady odborných článků o aplikaci projektového řízení v odborných časopisech a autorem nebo spoluautorem několika odborných publikací.
Pracuje jako externí lektor v řadě vzdělávacích firem a institucí nebo jako poradce v projektových týmech při návrhu firemních projektů i projektů strukturálních fondů EU.

Věnuje se problematice řízení rizik projektů. Je autorem metody RIPRAN. Jako autor metody byl mezi finalisty kategorie EXCELENT mezinárodní organizace Federation Evropean Risk Manager Association FERMA AWARD 2016.

Přednášky

Predikce projektu: ANO či NE?!

V přednášce bude zdůrazněn význam a důležitost predikce projektu v současných podmínkách. Bude uveden přehled doporučovaných metod a jejich výhody a nevýhody a prezentována
stručná informace o metodě DYPREP.
Na závěr budou uvedeny atributy kvalitní předpovědi vývoje projektu, specifikovány podmínky vytvoření kvalitní předpovědi a popsány situace, kdy je lepší
předpověď projektu nezpracovávat!…

Středa 17. 5. v 14:30 - 15:25 HOD. Přednáškový sál

Pořadatel

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Odborný partner

Akci podpořili