Branislav Lacko

VUT v Brně / učitel

Odbornou praxi v řízení projektů získal ve výpočetním středisku TOS KUŘIM v letech 1967 – 1990. Od roku 1991 Působí na VUT v Brně na Fakultě strojního inženýrství, kde přednáší i problematiku projektového řízení.
Zúčastňuje se referáty o projektovém řízení na různých seminářích a konferencích. Je autorem řady odborných článků o aplikaci projektového řízení v odborných časopisech a autorem nebo spoluautorem několika odborných publikací.
Pracuje jako externí lektor v řadě vzdělávacích firem a institucí nebo jako poradce v projektových týmech při návrhu firemních projektů i projektů strukturálních fondů EU.

Věnuje se problematice řízení rizik projektů. Je autorem metody RIPRAN. Jako autor metody byl mezi finalisty kategorie EXCELENT mezinárodní organizace Federation Evropean Risk Manager Association FERMA AWARD 2016.

Přednášky

Genealogie řízení rizik aneb od strachu k firemním aplikacím rizikového inženýrství

Aneb od strachu z průšvihů v projektech
k firemním aplikacím rizikového inženýrství v projektovém řízení.
Rozebrána bude problematika Enterprise Risk Managementu (ERM)
a propojení ERM s řízením projektových rizik, protože
firma dnes musí řídit všechna rizika integrovaně! Tedy rizika
obchodní, finanční, technická, výrobní, personální, bezpečnosti informaci,
bezpečnosti při práci a tudíž i projetková!

Středa 23. 5. v 13:30 - 14:25 HOD. Seminární místnost D