Aktuality

Konference 2012 odstartovala!

S podtitulem ROZUM x EMOCE otevíráme 5. ročník konference, který se bude konat ve Zlíně ve dnech 25. - 26. dubna 2012. Pořadateli jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Společnost pro projektové řízení. Téma ročníku 2012 s sebou přinese možnost diskutovat, jaký vliv mají emoce na projekty řízené rozumem. Akademická půda nabízí otevřený prostor ke sdílení názorů a myšlenek odborníků.  Večerní společenský program svou pestrostí a svěžím studentským prostředím bude působit více na emoce.
Vložil admin .::. 20.10.2011

Konference projektový management 2011 přilákala do Zlína mezinárodní účast

Konference 2011 přilákala do Zlína i mezinárodní účast, jak potvrzuje tisková zpráva duben 2011. 

 Více informací >>

Vložil admin .::. 18.04.2011

Přihlášení na konferenci a akreditační workshop

Přihlášení na konferenci a akreditační workshop je možné do 31. 3. 2011. Akreditační workshop se bude konat podle programu dne 14. 4. 2011 v 11:00 hodin v aule budovy Fakulty managementu a ekonomiky (U2).
Orientační plánek naleznete v „Dislokaci budov"
Vložil admin .::. 09.04.2011

Workshop - Výuka projektového řízení na univerzitách a projekt Národní certifikace studentů

Národní certifikace studentů (NCS) je projektem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o.s. Přínosy projektu NCS jsou spatřovány:
 • Pro studenty - v potvrzení jejich
  kompetencí a způsobilosti pro řízení
  projektu, schopnosti práce v podmínkách
  projektového řízení s ohledem na obor
  vzdělání.

Samozřejmě, že přínosy projektu jsou definovány pro univerzity i budoucí zaměstnavatele, ale s nimi budete seznámeni na tomto workshopu, včetně cílů a obsahu tohoto projektu. Chystaný workshop proběhne 14.4.2011 v 11:00 hodin v aule budovy Fakulty managementu a ekonomiky (U2). Orientační plánek naleznete v „Dislokaci budov".

Budou vám zde prezentovány první výstupy projektu NCS, zkušenosti a ohlasy studentů z pilotní certifikace, která proběhla na Univerzitě obrany v Brně v zimním semestru tohoto akademického roku.

Budeme zde diskutovat:

 • o výuce projektového řízení na
  univerzitách z pohledu akademických
  pracovníků a projektových manažerů
 • o zvyšování kvality a atraktivnosti výuky
  projektového řízení, spolu s možnostmi
  zapojení do projektu NCS.

Budou vám zde prezentovány první výstupy projektu NCS, zkušenosti a ohlasy studentů z pilotní certifikace, která proběhla na Univerzitě obrany v Brně v zimním semestru tohoto akademického roku.

Zveme vás akademické pracovníky a projektové manažery - přijďte se seznámit s projektem NCS. Přijďte a spolu s námi nabídněte studentům další přidanou hodnotu univerzitního vzdělání. Přijďte a více zatraktivněte svůj studijní obor, nebo jen předmět.

Vložil admin .::. 10.03.2011

Dotované ubytování pro účastníky konference

Vážené účastnice, Vážení účastníci,
zamluvily jsme pro vás 30 jednolůžkových a 30 dvoulůžkových pokojů v ceně 780 Kč za jednolůžkový pokoj a 1070 Kč v případě pokoje dvoulůžkového. Cena je uvedena včetně 10% DPH a nezahrnuje snídani, kterou je možné dokoupit za 110 Kč včetně 10% DPH. Ubytování v těchto cenách od nás máte dotované, je však nutné se nahlásit jakožto účastník konference. Doporučujeme si pokoje dopředu zamluvit, jelikož je omezená kapacita.

Více o ubytování >>

Vložil admin .::. 17.03.2011

Přihlášení na konferenci

Své přihlášky můžete prostřednictvím formuláře zasílat nejpozději do 31. března.

Vložil admin .::. 16.01.2011

Výzva k zasílání odborných příspěvků na konferenci

Výzva k zasílání odborných příspěvků na konferenci byla ukončena ke dni 31. 1. 2011.

Vložil admin .::. 16.12.2010

Soutěž ProjectOn Microsoft 2010 spuštěna

Logo Soutěže Microsoft ProjectOn

Soutěž ProjectOn Microsoft hledá nadějné projektové manažery z řad studentstva!
Od začátku prosince se může každý projektový tým přihlásit do soutěže hodnotící kvalitu projektu a jeho provedení. Organizátoři, studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulty Multimediálních Komunikací, se letos vytáhli. O ceny se totiž postará společnost Microsoft, takže se máte na co těšit. Soutěž je pořádána v rámci Konference Projektového Managementu 2010, která se letos koná již počtvrté. 

Více o soutěži Microsoft ProjectOn >>

Vložil admin .::. 12.12.2010

KONFERENCE PROJEKTOVÝ MANAGMENT 2011

Ve dnech 13. a 14. dubna 2011 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční již čtvrtý ročník „Konference projektový management", tentokrát s podtitulem "plán X realita". Na organizaci a realizaci letošního ročníku se budou opět podílet studenti Fakulty multimediálních komunikací. Budete si moci vyslechnout přednášky, případové studie
z různých oborů a navštívit zajímavé workshopy. V závěru prvního dne se můžete těšit
na příjemně strávený společenský večer.
 
Více o konfereci >>
 
Vložil admin .::. 31.10.2010

Soutěž ProjectOn

Soutěž ProjectOn si klade za cíl najít a ocenit mladé projektové manažery z řad
studentů vysokých škol. Tuto soutěž pořádají studenti Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Více o soutěži >> 

Vložil admin .::. 22.11.2010
Hlavní menu
Kontakty
Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.
Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost
Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
gsm: +420 606 777 293
e-mail: soukalova@fmk.utb.cz

Ing. Eva Šviráková, Ph.D.
Produkce filmových projektů
gsm: +420 724 206 832
e-mail: svirakova@fmk.utb.cz